Why cartoon project ANGRY EARTH ? Because one picture is more than 1000 words. Each of us is capable of changing something, as our daily decisions leave traces on the environment.

Prečo kreslený projekt ANGRY EARTH? Lebo jeden obrázok vydá za 1000 slov. Každý z nás dokáže niečo zmeniť, keďže naše každodenné rozhodnutia zanechávajú stopy na životnom prostredí.

 

František Czanner

author/illustrator/animator